ค้นหาหมายเลขคำสั่งซื้อ

หลักฐานชำระเงิน
กรุณากรอกหมายเลขคำสั่งซื้อ
กรุณาเลือกวันที่
กรุณาเลือกเวลา
กรุณากรอกจำนวนเงิน กรุณากรอกจำนวนเงินมากกว่า 0

กรุณาแนบไฟล์ รูปภาพขนาดเกิน 2 MB
โปรดเลือกช่องทางการชำระเงินช่องทางใดช่องทางหนึ่ง*
บัญชีชื่อ
สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย (2)
เลขบัญชี
045-2-62588-8
QR code Promptpay

โครงการจัดสร้างพระไภษัชยคุรุไวฑูรยฯ (BOX019)


หมายเหตุ
1. โปรดแจ้งการโอนเงินบริจาคสั่งจองบูชาฯ ภายใน 24 ชั่วโมง หากเกินเวลาที่กำหนดรายการสั่งจองของท่านจะถูกยกเลิก
2. ตรวจสอบสถานะการสั่งจองบูชาของท่านได้ทาง SMS หรืออีเมลที่ท่านให้ไว้กับระบบ